วิสาหกิจชุมชน กองพันทหารช่างที่ 51

วิสาหกิจชุมชน กองพันทหารช่างที่ 51

engineer.ch.51@gmail.com

วิสาหกิจชุมชน กองพันทหารช่างที่ 51 ดำเนินการโดยกลุ่มแม่บ้านกำลังพล ซึ่งใช้เวลาว่างจากการทำงาน และจากการดูแลครอบครัว มาฝึกทักษะอาชีพ เพื่อหารายได้เสริมให้กับครอบครัว

แสดง 15 รายการ

แสดง 15 รายการ