วิสาหกิจชุมชน กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11

วิสาหกิจชุมชน กองพันทหารช่างที่ 111 กรมทหารช่างที่ 11

engbnn111@gmail.com

วิสาหกิจชุมชน ช.11 พัน.111 ดำเนินการกลุ่มแม่บ้านกำลังพล ซึ่งใช่เวลาว่างจากการทำงานประจำ หรือจากการดูแลครอบครัว มาคิดค้นผลิตภัณท์เพื่อเสริมรายได้ให้กับครอบครัว

แสดง 14 รายการ

แสดง 14 รายการ