วิสาหกิจชุมชม กรมทหารช่างที่ 11

วิสาหกิจชุมชม กรมทหารช่างที่ 11

ch11maban@hotmail.com

วิสาหกิจชุมชน ช.11  ดำเนินการโดยกลุ่มบ้านกำลังพล ซึ่งใช้เวลาว่างจากงานประจำ หรือจากการดูแลครอบครัว มาคิดค้นผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างรายได้
วิสาหกิจชุมชน ช.11  มีที่ทำการอยู่ที่ ค่ายบุรฉัตร อ.เมือง จ.ราชบุรี

ศูนย์นวดแผนไทย ชุมชนกรมทหารช่างที่ ๑๑

ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน สุครีพ OTOP กรมทหารช่างที่ ๑๑ ได้วางจำหน่ายที่ร้านค้าสมาคมแม่บ้านทหารบก สาขากรมการทหารช่าง ค่ายภาณุรังษี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

กลุ่มแม่บ้านสุครีพ OTOP กรมทหารช่างที่ ๑๑ ได้เข้าร่วมออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในงานต่างๆ

แสดง 7 รายการ

แสดง 7 รายการ