Posted on

ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง มีดำริให้จัดทำ เว็บไซต์ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ OTOP

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2561 พ.อ.จรัญรัตน์ พงษ์สุวรรณ เสนาธิการกองพลทหารช่าง ได้เป็นประธานในการประชุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนค่ายบุรฉัตร เรื่องการจัดทำเว็บไซต์เพื่อเพิ่มโอกาสและช่องทางขายให้กับผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนค่ายบุรฉัตร โดยในที่ประชุมได้มอบหมายให้ พันโท ภณชัช อยู่แก้ว หัวหน้าฝ่ายส่งกำลังบำรุงกองพลทหารช่าง และ พันเอก กำชัย กุศลทรามาส ผู้บังคับกองพันทหารช่างที่ 602 กรมทหารช่างที่ 11 ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำ อธิบายและแสดงตัวอย่างของการดำเนินการ ซึ่งเว็บไซต์วิสาหกิจชุมชน กองพลทหารช่าง จะเริ่มนำมาใช้งานเพื่อเป็นช่องทางขายผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชน ภายในต้นเดือน กรกฎาคม 2561 นี้

3 thoughts on “ผู้บัญชาการกองพลทหารช่าง มีดำริให้จัดทำ เว็บไซต์ เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ OTOP

  1. เยี่ยมมาก

    1. ขอบคุณครับ

  2. ขอบพระคุณที่ให้การสนับสนุนแลดูแลกำลังพลและครอบครัวครับ

ใส่ความเห็น