seeb

seeb

seeb52779@gmail.com

ชมพูพานปลาร้าสมุนไพร

โครงการชมพูพานปลาร้าสมุนไพร ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.2548 ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้เล็งเห็นความสำคัญ การเป็นอยู่พอมีพอกินของกำลังพลและครอบครัว จึงได้หาแนวทางคือมีกิจกรรม เพื่อให้มีรายได้เสริม นอกจากอาชีพที่ทำอยู่ปัจจุบันแล้ว ประกอบกับมีการรับตรวจคุณภาพชีวิตทหาร ของกองทัพบกและมีหนึ่งโครงการการส่งเสริมชุมชน ในด้านหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือเรียกสั้นๆว่าOTOP

โดยโครงการที่เกิดขึ้นเกิดจากการรวมหุ้น มูลค่าหุ้น หุ้นละ 100บาท ได้หุ้นจำนวน 1,024หุ้น เป็นเงิน 102,400บาท โดยมีสมาชิกทั้งหมด 71ราย

 

โดยน้ำพริกจะมีอยู่ 6ชนิด ซึ่งได้แก่ น้ำพริกนรกชัด ชัด,น้ำพริกนรกแมงดา,น้ำพริกปลาร้าผสมสมุนไพร,น้ำพริกปลาสลิดคั่วสมุนไพร,น้ำพริกเผากุ้งและน้ำพริกผัดกุ้ง จุดเด่นนอีก1อย่างของน้ำพริกตราชมพูพานคือไม่ใส่สารกันบูด 100%

ขั้นตอนการผลิตก็ได้พัฒนามาเรื่อยๆจนประสบความสำเร็จในเรื่องรสชาติและคุณภาพซึ่งได้รับมาตรฐาน อย.และเข้าคัดสรรเป็นผลิตภัณฑ์OTOP ระดับ 4ดาวคือน้ำพริกปลาร้าผสมสมุนไพรและระดับ 5ดาว ได้แก่น้ำพริกนรกชัด ชัด,น้ำพริกผัดกุ้ง และจะนำน้ำพริกอีก 3ชนิดเข้าคัดสรรในโอกาสต่อไป

แสดง 8 รายการ

แสดง 8 รายการ